עמוד הבית»תקנון פרסום באתר

תקנון פרסום באתר

תקנון "סובב קסטינה"

 אתר זה מנוהל ומופעל על ידי טלי טבלן - "סובב קסטינה", ע.מ.25773144, והועמד לרשות הציבור לשימושו. כניסה לאתר ושימוש בו, מהווה הסכמת המשתמש לתנאי השימוש, כפי שמופיעים בתקנון האתר להלן. המשתמש באתר מצהיר למעשה, כי הוא מודע לתנאי התקנון ולא תהיה לו, או למי מטעמו, כל טענה או דרישה כלפי מערכת "סובב קסטינה". 

אנא קרא את תקנון האתר בטרם השימוש באתר.

 התקנון מתייחס באופן שווה לשני המינים והשימוש בלשון זכר הוא לצורך נוחות בלבד.

 אתר "סובב קסטינה" הינו אתר אינטרנט לשירות הציבור, בו מפרסמים עסקים ונותני שירותים במגוון תחומים (להלן: "הספקים"). אתר "סובב קסטינה" מהווה פלטפורמה שיווקית בלבד עבור הספקים ואין לראות בפרסומים המופיעים באתר כהמלצה מטעם מערכת "סובב קסטינה".

אתר "סובב קסטינה" אינו אתר מכירות, ומערכת "סובב קסטינה" לא תחשב כמוכרת את המוצרים או השירותים המפורסמים באתר.

האתר - "סובב קסטינה" כולל תכנים כגון: שירותים, פרסומים, מאמרים, כתבות שיווקיות, המלצות, מאגר נתונים, תמונות ומידע נוסף (להלן: "תוכן"). הפירסומים המופיעים באתר ומיקומם באתר, הם לשיקולם הבלעדי של מערכת "סובב קסטינה".

אין לראות בתכנים שפורסמו על ידי מערכת "סובב קסטינה", כגון כתבות שיווקיות ("ניוזלטרים"), המלצות וכו', אלא דעה אישית או המלצה בלבד, מפי חברי המערכת, ולא התחייבות או הבטחה מכל סוג.

כל התכנים המופיעים באתר (לא על ידי הספקים), כולל עיצוב האתר, הם קניינה הרוחני הבלעדי של מערכת "סובב קסטינה". אין להעתיק, לשכפל, לצלם, להפיץ כל חלק מן החומר האמור, בלא הסכמה מפורשת ובכתב ממערכת "סובב קסטינה".

זכויות היוצרים במידע ובתכנים המפורסמים על ידי הספקים, שייכים לספקים בלבד. מערכת "סובב קסטינה" אינה אחראית על הפרת זכויות היוצרים מצד הספקים, בנוגע לתכנים המפורסמים על ידם.

התכנים והמידע אשר מוצגים על-די הספקים והמשתמשים באתר, אודות השירותים והמוצרים שלהם, מוצגים על אחריותם הבלעדית והם האחראיים הבלעדיים לכל פגיעה, מכל סוג, שעלולה להיגרם למאן דהוא, כתוצאה מחשיפה לתכנים אלו. 

מערכת "סובב קסטינה" לא תישא באחריות למידע ולתכנים המפורסמים על ידי הספקים והמשתמשים. מערכת "סובב קסטינה" אינה אחראית להתקשרות שתיווצר בין הספקים למשתמשים באתר. 

מערכת "סובב קסטינה" לא תהיה אחראית על איכות, תנאי הרכישה, האספקה, הליכי הרכישה, ביטול הרכישה וכו' של המוצרים ו/או השירותים המוצעים באתר, על ידי הספקים. 

מערכת "סובב קסטינה" לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם למאן דהוא, כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על השירותים באתר, או על המידע והתכנים המופיעים בו, או על תכנים באתרים המקושרים לאתר "סובב קסטינה", ולא תהיה אחראית על פגיעה, מכל סוג, שתגרם למאן דהוא מחשיפה לתכנים אלו. 

 מערכת "סובב קסטינה" עושה כל שביכולתה להימנע מפרסום תוכן שאינו ראוי על פי דין.

מי שמוצא עצמו נפגע מתוכן כלשהו המופיע באתר, או מי שמזהה תוכן פוגעני מכל סוג שהוא, מוזמן לפנות למערכת "סובב קסטינה" ולהתריע על כך באופן מידי.


השימוש במוצרים או השירותים המפורסמים או המוצעים באתר, הוא על אחריותו הבלעדי של המשתמש. 

מערכת "סובב קסטינה" אינה מתחייבת שהשירותים המסופקים באתר, המוצרים, המידע או כל שירות אחר אשר יתקבל אצל המשתמש, בעזרת שירותי האתר, יהלמו את צורכי המשתמש ואת ציפיותיו. 

על המשתמש אשר מפרסם בכל אזורי האתר לרבות "לוח קח תן", חל איסור מוחלט:

• לפרסם דבר הפוגע או אשר עלול לפגוע באדם אחר; בשמו הטוב או בפרטיותו.

• לפרסם דבר מטעה או מזויף.

• כל דבר הקשור להונאה או כל פעילות לא חוקית.

• כל דבר המהווה או עלול להתפרש כלשון הרע של כל אדם.

• לפרסם כל דבר הקשור לפעילות פורנוגרפית או פוגענית.

 

מערכת "סובב קסטינה" רשאית לשנות את תוכן ועיצוב האתר, על פי שיקולה הבלעדי ובכל זמן נתון.

על המשתמש חל איסור מוחלט לקשר את האתר לכל אתר אחר, אלא אם קיבל לכך רשות בכתב ממערכת "סובב קסטינה". 

המשתמש מתחייב לפעול על פי כללי תקנון האתר, בזמן שימושו באתר או בקשר לשימוש זה, בכל זמן נתון. המשתמש מתחייב לשפות את מערכת סובב קסטינה, או מי מטעמה, בגין כל נזק, הפסד, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה הוצאות משפט ושכר טרחת עורך-דין – עקב הפרת תנאי שימוש אלה.  

 מערכת "סובב קסטינה" אינה מבטיחה חסינות מלאה מפריצות במערכת האבטחה ובחשיפת מידע כתוצאה מכך.

 מערכת "סובב קסטינה" שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי התקנון מעת לעת ועל המשתמש להתעדכן בשינויים אלו. מערכת "סובב קסטינה" תודיע, במידת הצורך על שינויים מהותיים.